Nyheder

aktuelt_brannslokke
Koncept 3

Brandslukkere redder store værdier:

Pulverslukkeren er den klart mest universelle slukker. Den slukker (stort set) alle brande. Den er uhyre effektiv (op til 5 gange så effektivt

aktuelt_badsmell
Koncept 1: røgtest lejligheder

Klager over lugtgener fra beboere i lejlighedskomplekser?

Det er blevet et større og større problem med lugtgener fra underbo og naboer, men med avanceret teknologi og en meget lille investering kan dette problem løses. Les vores tips om røgtest…

aktuelt_imprignering
Koncept 2: forebyg påsatte brande

Se vores tips på imprægnering af træværk

Mange brande er påsatte. Man regner med, at ca. halvdelen af alle brande i tæt bebyggede områder er påsatte. For at forhindre påsatte brande, bør man sikre at fristelsen for at påsætte en brand ikke opstår.

Kun ca. 10% af de påsatte brande skyldes egentlige pyromaner. Langt de fleste påsatte brande skyldes ubetænksom leg blandt børn. Det er sjældent børnenes hensigt, at starte en omfattende brand med store tab til følge. Hvis en container eller et skur står og frister, tænker børnene ikke på, at branden kan sprede sig til beboelsesejendommen i nærheden.

Beboernes ansvar
Det er beboernes ansvar at holde orden på trapper, lofter og kældre, samt undlade at stable affald op omkring containere og skraldespande.  Men det er ejendoms funktionærens ansvar at kontrollere det.

Ejer eller administrators ansvar
Set i et større perspektiv er det få kroner, der skal til for at indrette et ordentligt og sikret skur/containerplads.

Præventivt kan der faktisk gøres en del:

  • Opsætte belysning ved skur eller containerplads, så lyset tænder, når nogen bevæger sig.
  • Skure og affaldscontainere placeres hensigtsmæssigt i forhold til at mindske en brands spredning.
  • Forebyggende brand imprægnering af træ og  træ skure.

Vi tilbyder:

  • Brandimprægnering af allerede opførte skurer. Brandimprægneringen bevirker, at det bliver besværlig gjort at antænde træet og dermed starte en brand.
  • Ud over at fungerer som brandimprægnering fungerer imprægneringen også som træbeskyttelse.
  • Serviceaftale hvor imprægneringen fornyes hvert 2. år.
  • Besigtigelse af ejendommens ude arealer med henblik på skiltning/flugtveje/samlingspunkt.

Brand imprægnering og træbeskyttelse af skure og legehuse – ”2 fluer med et smæk”. Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak og få gjort op med problemet en gang for alle.

aktuelt_dnu
Presssemeddelse

Firesafe Danmark A/S har indgået aftale med Bravida A/S

Aftalen omfatter brandtætninger og teknisk isolering på N1 og N2 på DNU, som er det nye universitetshospital i Skejby nord for Aarhus.