Nyheder

aktuelt_brannslokke
Koncept 3

Brandslukkere redder store værdier:

Pulverslukkeren er den klart mest universelle slukker. Den slukker (stort set) alle brande. Den er uhyre effektiv (op til 5 gange så effektivt

aktuelt_badsmell
Koncept 1: røgtest lejligheder

Klager over lugtgener fra beboere i lejlighetskomplekser?

Det er blevet et større og større problem med lugtgener fra underbo og naboer, men med avanceret teknologi og en meget lille investering kan dette problem løses. Les vores tips om røgtest

Hvordan vandrer røg og lugt mellem lejligheder?

Gener fra madlugt og tobaksrøg er mest hyppige i etageejendomme, hvor lugten fra en underbos rygning eller madlavning kan sive op til overboens lejlighed til gene for de udsatte beboere. Men hvad værre er, kan der også sive røg op gennem etageadskillelsen, hvis brand opstår og når man det ikke i tide vil man kunne risikerer at dø af kulilte forgiftningen.

Som udgangspunkt trænger røg og lugt ind alle steder, hvor der er den mindste åbning. Lugt fra mad og tobaksrøg kan således komme ind gennem:

  • Sprækker og revner i trægulve.
  • Sammenføjninger mellem vægge og gulve.
  • Brevsprækker og mellemrum mellem døre og karme.
  • Trappeopgange og etageadskillelser, f.eks. gennem hulrum eller sprækker i loft (gulv).
  • Sprækker ved gennemføringer, f.eks. vandrør, luftrør og radiatorrør, fordi gulvet ikke slutter tæt.
  • Utætheder i gulvet ved ledningsgennemføringer, f.eks. netkabler og el ledninger.

Lugtgener der breder sig skal man tage alvorligt – det er en advarsel om at røg fra en brand også kan brede sig til fare for liv og helbred.

Få lavet en effektiv og billig røg test der viser hvor problemet er og få samtidig et tilbud på hvor lidt det koster at få tætnet røgens/lugtens adgangsveje til de plagede lejligheder.

Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak og få gjort op med problemet en gang for alle.

 

aktuelt_imprignering
Koncept 2: forebyg påsatte brande

Se vores tips på imprægnering af træværk

Mange brande er påsatte. Man regner med, at ca. halvdelen af alle brande i tæt bebyggede områder er påsatte. For at forhindre påsatte brande, bør man sikre at fristelsen for at påsætte en brand ikke opstår.

aktuelt_dnu
Presssemeddelse

Firesafe Danmark A/S har indgået aftale med Bravida A/S

Aftalen omfatter brandtætninger og teknisk isolering på N1 og N2 på DNU, som er det nye universitetshospital i Skejby nord for Aarhus.