Om

Forretningside

Foretningside

Firesafe er en landsdækkende totalleverandør indenfor brandsikring.

  • Vi tilbyr brandteknisk rådgivning i forbindelse med tilbudsgivning og skal kunne ivaretage alle de behov som et byggeri måtte have i forbindelse med brandsikring.
  • Firesafe er løsningsorienteret og fokuserer på kundens behov.
Vi skal finde gode, praktiske løsninger innenfor de rammebetingelser som gælder.
  • Vi skal være imødekommende og serviceminded overfor vore kunder og omgivelser.
  • Vi vil være imødekommende og servicemindede over vores kunder og miljøet.
  • Vi vil have tilstrækkelige midler til produktudvikling, investeringer og opkøb.
Firesafe skal have handlefrihed til at udvikle nye muligheder.
  • Vi skal have tilstrækkelige ressurser til produktutvikling, investeringer og opkøb.
  • Vi skal have økonomisk soliditet til at sikre bedriften i vanskelige tider.
  •  

Kontakt os - tlf +45 46 78 68 50 eller info@firesafe.dk