Om

KS og miljø

OmFiresafe_HMS

Firesafe vil opfylde de relevante love og bestemmelser og selvpålagte krav til HSE, kvalitet og miljø.

Fortsatte bestræbelser på at:

  • Bedre forholdsregler for at mindske ulykker
  • Forbedring af arbejdsmiljøet
  • Sikre personaleudvikling og fokusere på uddannelse
  • Udnytte produkter, der minimerer miljøpåvirkningen
  • Tilpasning til kunde og samfund kvalitets- og miljøkrav
  • Har målbare mål for sikkerhed, kvalitet og miljø til at understøtte denne politik

Det kontrolleres regelmæssigt at virksomhedens politikk for HSE, kvalitet og overholdelse af miljølovgivningen i alle dele af erhvervslivet.

I følge de interne regle har Firesafe udviklet procedurer for risikoanalyse og udarbejdelse af handlingsplaner. En gang om året foretage en grundig vurdering og revision af vores HSE.

Kvalitet og miljøbevissthed er alle medarbejderes ansvar. Administrerende direktør og Safety Department har sammen det overordnede ansvar for sikkerhed, kvalitet og miljø i virksomheden. Ledelsen har ansvaret for den daglige overvågning.

Kontakt os - tlf +45 46 78 68 50 eller info@firesafe.dk