Udførelse

Brandtekniske krav til bygninger

Utforelse_Nybygg_stor

Bygningsreglementet giver klare regler for, hvordan brandsikring skal være for byggeri både ved nybyg og renovering.

Brandsikring af en nybyggeri  bør starte på tegnebrættet. God planlægning er afgørende for at få de bedste tekniske og økonomiske løsninger. Dette gælder både for selve bygningen, døre, porte og  mærkning af flugtveje og brandsikrede installationer. Ældre bygninger bør være lige så sikre som nye bygninger. Bygninger er defineret ud fra hvad de bruges til. Det er bygninger, der kan give risiko for, at menneskeliv går tabt i en brand, og har stor social betydning for de enkelte kommuner, såsom skoler og hospitaler. Her stilles der helt specielle krav fra myndighederne. Eksisterende og ældre bygninger kan have mange svage punkter. Det kan gælde brandsektioner vægge, etageadskillelse, porte, døre og luger. Udskiftning og efter installation af kabler, rør og ventilationskanaler kombineret med dårlig fugning kan svække brandsikkerheden. Du er ansvarlig for brandsikkerheden, uanset om du er ejer eller bruger, men ejeren har det juridiske ansvar.

Kontakt os - tlf +45 46 78 68 50 eller info@firesafe.dk