Vores afdelinger

Østfold

Besøk/Post Strykerveien 3, 1658 Torp /
Telefon +47 69 97 15 55 / Telefax +47 69 97 15 50
Avdelingsleder:
Rino Stellmacher

mobil: +47 466 32 669
mrc@firesafe.no

Salg/kalkulasjon:
Agmund Nordeide

mobil: +47 952 10 036
agmund.nordeide@firesafe.no

Prosjektleder:
Jørgen Nilsen

mobil: +47 940 01 575
jorgen.nilsen@firesafe.no

Kontroll:
Per Eliassen

mobil: +47 940 29 758
per.eliassen@firesafe.no

image description
corner