Vi leverer, installerer og servicerer så godt som alt indenfor brandteknisk materiel og sikkerheds udstyr – såsom brandbekæmpelsesudstyr, beredskabsmateriel, førstehjælpsudstyr og meget andet.

·         Brandmateriel

·         Røgventilation

·         ABDL anlæg

·         Flugtveje

·         Førstehjælpkursus

·         Førstehjælpsudstyr og hjertestarter

·         Brandkursus

·         Beredskabsplaner