Bærende konstruktioner skal have tilfredsstillende brandmodstand tilpasset det aktuelle byggeri og dets anvendelse. Stål skal beskyttes for ikke at miste bæreevne ved brand. I de fleste bygninger i dag benyttes stålkonstruktioner som en del af det bærende system, og stål skal brandbeskyttes.

En stålkonstruktion som udsættes for brand vil få en temperaturstigning og den bærende evne reduceres kraftigt. Derfor skal stål brandbeskyttes i de allerfleste bygninger.

Vigtigt: Er der beregnet plads for den aktuelle brandbeskyttelse? Og er der specielle æstetiske krav til brandbeskyttelsen? Løsninger som benyttes afhænger af brandmodstand og andre funktionskrav. Materialerne og løsningerne skal være testet og godkendt til formålet. Firesafe har løsninger til alle formål med brandhæmmende maling, bløde plader, hårde plader eller elementløsninger til indklædning.

Planlæg for at få en optimal brandbeskyttelse:

  • Brandmodstand
  • Type konstruktioner (tykke vs tynde profiler)
  • Synlige konstruktioner = krav til overflade
  • Skjulte konstruktioner = plads til brandbeskyttelse
  • Koordinering af fremdrift i forhold til andre fagområder

 

Link til produkter:

Løsninger

Bløde plader

Hårde plader

Maling

Præfabrikerede elementer

 

Anvendelse varierer i forhold til anvendelsesområde. Produkter og løsninger skal vælges ud fra hvor i bygningen konstruktionerne findes. Der skal også tages hensyn til klimatiske og mekaniske forhold.