Besøk: Kanalveien 105 A, 5068 Bergen
Post: Kanalveien 105 A, 5068 Bergen
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: firmapost@firesafe.no 

Telefon: +47 55 19 55 30

Telefax: +47 55 53 80 16
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder Entreprenør: Torben Valding 
mobil: 909 57 156
torben.valding@firesafe.no

/ Avdelingsleder Rådgivning: Rune Duesund
mobil: 982 36 059
rune.duesund@firesafe.no

/ Avdelingsleder Kontroll og service: John Arild Sjursen
mobil: 940 22 509
john.arild.sjursen@firesafe.no