Besøk: Olav V gate 98 b, 8001 Bodø
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: firmapost@firesafe.no 
Telefon: +47 930 20 381 / +47 22 72 20 20
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder: Tore Kalland

mobil: 930 20 381

tore.kalland@firesafe.no