Besøk og post: Kobbervikdalen 61, 3036 Drammen
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Telefon: +47 940 00 845
Mail: firmapost@firesafe.no 
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder: Espen Sandtrøen
mobil: 940 00 845
espen.sandtroen@firesafe.no

/ Account Manager: Geir Hegge Nilsen
mobil: 468 92 964
geir.hegge.nilsen@firesafe.no

/ Prosjektleder Kontroll og service: Daniel Molnes
mobil: 464 12 556
daniel.molnes@firesafe.no

Buskerud, Vestfold
/ Prosjektleder Entreprenør: Helge Brandsø
mobil: 940 01 540
helge.brandso@firesafe.no