Besøk: Falsensgate 14, 2317 Hamar
Post: Postboks 193, 2302 Hamar
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: firmapost@firesafe.no 
Telefon: +47 62 51 89 50
Telefax: +47 62 51 89 51
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder Entreprenør: Knut Arne Elvsveen
mobil: 464 23 238
knut.arne.elvsveen@firesafe.no

/ Teknisk konsulent Entreprenør: Espen Synstad
mobil: 995 77 578
espen.synstad@firesafe.no 

/ Prosjektleder Entreprenør: Roger Bøvolden
mobil: 971 16 615
roger.bovolden@firesafe.no

/ Prosjektleder Entreprenør: Geir Øverby
mobil: 406 16 559
geir.overby@firesafe.no

/ Kontorleder: Vera Rødahl
mobil: 926 45 476
vera.rodahl@firesafe.no

/ Kontroll: Stig Morten Lierhagen
mobil: 909 16 668
stig.morten.lierhagen@firesafe.no

/ Rådgivning: Christian Engh
mobil: 940 17 868
christian.engh@firesafe.no