Besøk: Rørgata 16, 6517 Kristiansund N
Post: Rørgata 16, 6517 Kristiansund N   

Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: firmapost@firesafe.no 

Telefon: +47 22 72 20 20

Telefax: +47 23 17 86 00
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder: Jan Erik Hustad
mobil: 940 00 618
jan.erik.hustad@firesafe.no

/ Rådgivning: Jonas Segtnan Berg
mobil: 980 02 067
jonas.segtnan.berg@firesafe.no