Besøk: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: firmapost@firesafe.no 
Telefon: +47 09 110 / 22 72 20 20
Telefax: +47 23 17 86 00
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

Ordrekontor
/ Mobil: 930 23 256
Ordre@Firesafe.no / kontosøknad

/ Logistikksjef: Jan-Bjarne Aas
Mobil: 926 31 654
jan.bjarne.aas@firesafe.no

/ Rådgivning: Christian Engh
mobil: 940 17 868
christian.engh@firesafe.no

/ Brannalarm og nødlys: Ketil Ellefsen
mobil: 911 18 702
ketil.ellefsen@firesafe.no 

/ Utførelse: Bård Kolstad
mobil: 908 51 296
bard.kolstad@firesafe.no

/ Avdelingsleder Kontroll: Per Eliassen
mobil: 940 29 758
per.eliassen@firesafe.no

/ Sprinklerkontroll: Rune Kibsgaard
mobil: 992 66 655
rune.kibsgaard@firesafe.no

/ Etterlysende ledesystemer: Håvard Ellefsen
mobil: 918 22 836
havard.ellefsen@firesafe.no

/ Produkter: Pål Paulsen
mobil: 957 27 746
pal.paulsen@firesafe.no

/ Inert Slokkegass: Per Fredrik Pettersen
mobil: 909 12 213/930 86 900
pfp@firesafe.no