Besøk: Strykerveien 3, 1658 Torp
Post: Strykerveien 3, 1658 Torp  

Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: firmapost@firesafe.no 

Telefon: +47 69 97 15 55

Telefax: +47 69 97 15 50
Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder Entreprenør: Rino Stellmacher
mobil: 466 32 669
rino.stellmacher@firesafe.no

/ Salg/kalkulasjon: Agmund Nordeide
mobil: 952 10 036
agmund.nordeide@firesafe.no

/ Prosjektleder: Jørgen Nilsen
mobil: 940 01 575
jorgen.nilsen@firesafe.no

/ Kontroll og service: Per Eliassen
mobil: 940 29 758
per.eliassen@firesafe.no