Besøk: Rødmyrsvingen 84, 3740 Skien
Post: Postboks 2531, 3702 Skien
Post/Felles fakturaadresse: Postboks 6411 Etterstad / NO-0605 Oslo / faktura@firesafe.no
Mail: firmapost@firesafe.no 

Telefon: +47 482 65 013 / 

Organisasjonsnummer: 958 249 799
 

/ Avdelingsleder: Espen Sandtrøen
mobil: 940 00 845
espen.sandtroen@firesafe.no

/ Account Manager: Geir Hegge Nilsen
mobil: 468 92 964
geir.hegge.nilsen@firesafe.no

/ Prosjektleder Entreprenør: Jan Inge Iversen
mobil: + 47 482 65 013
jan.inge.iversen@firesafe.no