Liten kraftkar hindrer røyk- og brannspredning i elektriske vegg- og takbokser

Brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast. FIRESAFE FT Seal Pad benyttes for å danne en forsegling
av elektriske gjennomføringer ved brann, ved å ekspandere og dermed gjeninsette brannmostanden til brannskillende.

Standard gipsvegger ≥100 mm. Standard gipstak ≥150 mm.