Firesafe Kabelhylse er stålrør/reserverør for ettertrekking av elektriske kabler og mindre el.trekkerør. Stålrørene har dimensjon 32, 50 og 70 mm, med innvendig, volumøkende belegg. Kabelhylsene er finnes i sirkulær og rektuangulær form i flere. For mer informasjon, se montasjeanvisning og produktdatablad under.