FS-stein er støpt av GPG-masse og har samme branntekniske egenskaper. Steinen brukes i kombinasjon med med GPG-masse for brannsikker tetting av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner.