Vannbasert brannmaling for stål

Interchar 1120, Interchar 1160, og Interchar 1260 er enkomponente vannbasserte brannmalinger utformet for å gi opptil 120 minutter brannbeskyttelse for bærende stålkonstruksjoner.

Interchar 1120, 1160,og 1260 har alle blitt testet, vurdert og sertifisert i henhold til en rekke standarder, detaljer kan finnes i de spesifikke tekniske datablader som du ser under (pdf). 

Interchar vannbassert maling kan benyttes til påføring på byggeplass for å gi brannbeskyttelse på bærende stålprofiler som bjelker og søyler.

Interchar vannbaserte malinger kan benyttes for innvendige miljøer, slik som de som er beskrevet i ISO12944, helt opp til korrosjonsklasse C3 .

Interchar vannbaserte malinger kan brukes over en rekke godkjente grunningssystemer og overmales med en rekke godkjente topp strøk. Kun godkjente primere og toppstrøk bør brukes.