Akustisk regulering

Jf. At-vejledning A.1.16 stiller arbejdstilsynet krav om akustiske forhold i arbejdsmiljø.

Kontorbyggeri:

  • I enkeltpersonkontorer og møderum bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.
  • I flerpersonkontorer bør absorptionsarealet (A) være større end 1,1 x gulvarealet.

Hospitaler, lægehuse, klinikker mv.:

  • I sengestuer bør efterklangstiden ikke overstige 0,8 s.
  • I undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.

Institutioner:

  • Klasserum, T ≤ 0,6 s, T er efterklangstid
  • Undervisningsrum mindre end 250 m3 til korsang og akustisk musik, T ≤ 1,1 s
  • Undervisningsrum mindre end 250 m3 til sang og musik, der er elektrisk forstærket, T ≤0,6 s
  • Åbne undervisningsområder, A ≥ 1,3 x gulvarealet, A er absorptionsareal
  • Fællesrum med loftshøjde på mere end 4 m og volumen større end 300 m3, A ≥ 1,2 x gulvareal.

Industri:

Firesafe udfører efter- klangsmålinger og dimensionerer omfanget af støjregulerende foranstaltninger, så de lever op til de aktuelle krav, og så efterklangstiden overholder Arbejdstilsynets anvisninger.

 En akustisk regulering vil ofte også sænke det generelle støjniveau med 3-5 dBA. Det sker fordi den udsendte støj absorberes af den tilførte absorptionsmængde.

Absorbenter og bafler fremstilles i forskellige størrelser og med overflader, der er passende lokalerne, og som eventuelt kan indgå som en dekorativ del af indretningen.

Produkter:

Giv os et ring og lad os få en snak om hvordan vi løser jeres akustik problemer.