Forskellige gennemføringer og installationer kan give generende og uønsket lydoverføring i bygninger. Brandtætning har også god effekt som lydreduktion. Installationer kan forringe lydforholdene i bygninger/konstruktioner. Dels generere de generende støj, og de kan transportere både egen støj og anden lyd rundt i bygningen. Generende lyd gennem utætheder ved rør- eller kanalgennemføringer i vægge eller dæk kan man forholdsvis let udbedre. 

Eksempler på støj:

  • Ventilationsanlæg
  • Vandrør
  • Afløbsinstallationer
  • Korridorer
  • Trappeopgange
  • Lejlighedsskel

Vi har lang erfaring med lydtætning, lydisolering og meget mere.