Støjindkapsling

Støjindkapsling og bulderhuse

Beregning af støjbelastning og nødvendig dæmpningbulderhuse design

  • Skitseforslag
  • Tilbud på færdig projekt
  • Ordreafgivelse
  • Udfærdigelse af detailtegninger og statiske beregninger
  • Opførelse af bulderhus

Jf. At-vejledning D.6.1-4 må Ingen udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C).

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:

85 dB(A) i 8 timer

88 dB(A) i 4 timer

91 dB(A) i 2 timer

94 dB(A) i 1 time

97 dB(A) i 30 minutter

100dB(A) i 15 minutter