Støjindkapsling og bulderhuse

Beregning af støjbelastning og nødvendig dæmpningbulderhuse design

  • Skitseforslag
  • Tilbud på færdig projekt
  • Ordreafgivelse
  • Udfærdigelse af detailtegninger og statiske beregninger
  • Opførelse af bulderhus

Jf. At-vejledning D.6.1-4 må Ingen udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C).

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:

85 dB(A) i   8 timer
88 dB(A) i   4 timer
91 dB(A) i   2 timer
94 dB(A) i   1 time
97 dB(A) i   30 minutter
100dB(A) i   15 minutter