Varmeisolering industri

Varmeisolering giver resultater på bundlinjen og skåner miljøet.

Hvad enden varme bliver produceret på et kraftvarmeværk som primær produktion eller opstår som følge af en anden produktion, så skal der isoleres mod varmetab ved varmekilden samt de systemer som transporterer varmen videre hvor den skal anvendes.

Firesafe har stor erfaring i rådgivning og udførelse af isolering mod varmetab og følger DS452 3. udgave, internationale standarder som CINI, kundens egne normer samt lokale lovkrav.

Vi udfører energiberegninger og assisterer med at søge om tilskud til energibesparende tiltag.

Materialer

Til varmeisolering anvender vi igennem vores leverandører forskellige former for isoleringsmaterialer, herunder:

Varmeisolering anvendes også som beskyttelse mod varme for de medarbejdere som befinder sig ved og omkring varmekilden. DS452 beskriver at installationer skal isoleres således, at overfladetemperaturen ikke giver anledning til farer, ulemper eller skader for mennesker og husdyr og ikke giver risiko for antændelse eller skade på andre bygningsdele, installationer, materialer og genstande i bygninger.

 

Der isoleres således, at overfladetemperaturen ikke overstiger 50°C.

I Firesafe benytter vi mange forskellige former for beklædning. Mest anvendt er pladebeklædning, som præfremstilles på vores værksted og efterfølgende monteres af vores dygtige isolatører. Materialet kan være:

  • Aluminium
  • Søvandsbestandig aluminium 57S
  • Rustfrit stål EN 1.4841 / AISI 314
  • Syrfast rustfrit EN 1.4401 / AISI 316
  • Galvaniseret stål
  • Lakeret plade

Men også PVC-beklædning (Isogeno), alu-kraft, pap og lærred, specialmaling, Ventureclad, poleurea samt specialfremstillede isoleringspuder anvendes, alt efter formål og ønsker.