Firesafe Danmark

I Firesafe Danmarkt tilbyder vi ydelser indenfor passiv brandsikring, teknisk isolering og kontrol og service. Der udover leverer, installerer og servicerer vi så godt som alt indenfor brandteknisk materiel og sikkerheds udstyr – såsom brandbekæmpelsesudstyr, beredskabsmateriel, førstehjælpsudstyr og meget andet.

Dette kan vi tilbyde:

  • Brandmateriel
  • Røgventilation
  • ABDL anlæg
  • Flugtveje
  • Førstehjælpkursus
  • Førstehjælpsudstyr og hjertestarter
  • Brandkursus
  • Beredskabsplaner

Vi hjælper med at redde liv og værdier gennem vores arbejde, for et trygt og mere brandsikkert samfund.