Totalleverandør Brandsikring

Kontrol & Service

Kontrol & Service

Vi leverer, installerer og servicerer så godt som alt indenfor brandteknisk materiel og sikkerheds udstyr – såsom brandbekæmpelsesudstyr, beredskabsmateriel, førstehjælpsudstyr og meget andet.

ABA - Automatisk brandalarmsanlæg

Formålet er med et automatisk brandalarmsanlæg er at opfange branden på så tidligt et stadie som muligt. Læs mere

ABDL - Automatisk branddørslukning

Et ABDL-anlæg sørger for at en branddør lukkes automatisk ved røgudvikling Læs mere

AVA - Automatisk varslingsanlæg

Et varslingsanlæg er et anlæg, som har til formål at varsle personer i bygningen. Læs mere

Førstehjælpskurser

Førstehjælpskurser lærer dig og dine medarbejdere at forhindre alvorlige skader og dødsfald ved en lang række pludseligt opståede ulykker. Firesafe tilbyder førstehjælpskurser Læs mere

SikkerhedsBranchen

Regelsætning for det årlige, certificerede service-eftersyn af DS-mærkede håndildslukkere. Læs mere
Tlf: +47 22 72 20 20 firmapost@firesafe.no