Kursus i Førstehjælp

Førstehjælp er hjælpen, du kan give den tilskadekommen i den tid optil uddannet personale når frem. Hjælpen gives i situationer som både kan være livstruende som hjertestop eller ved almindelige skader. Vi tilbyder førstehjælpskurser, hvor du bliver klædt på til handle hurtigt og effektiv ved en opstået nødsituation. På førstehjælpskursus bliver du og dine medarbejdere undervist i at yde hjertemassage og anvende en hjertestarter ved hjertestop. Du bliver også i stand til at ligge en bevidstløs person med stabil vejrtrækning i aflåst sideleje. 

Vi kan hjælpe dig med det rigtige førstehjælpsudstyr, samt undervisning i førstehjælp, så dig og dine medarbejdere er i stand til at yde livsreddende førstehjælp.