Passiv brandsikring

Passiv brandsikring af installationsgennemføringer er den grundlæggende forudsætning for at forhindre røg- og brandspredning i brandklasificerede vægge og etageadskillelser. Passiv brandsikring er også beskyttelse af bærende stålkonstruktioner.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Korrekt passiv brandsikring er med til at redde menneskeliv og værdier. I Firesafe håndtere vi mange forskellige typer materialer inden for passiv brandsikring.

Ring til os på +45 46 78 68 50 eller skriv en mail.

Passiv brandsikring