Køleisolering

Isolering med Cellegummi

Cellegummi fjerner kondens somer et af de store problemer ved kølerørsinstallationer. Derfor skal isolerings- materialet dimensioneres rigtigt i forholdtil temperatur og luftfugtighed. Firesafe udfører energiberegning jf. DS452 3 udg., inden isoleringen påbegyndes.

Før isolering udføres med cellegummi, skal rørene renses for korrosion og rust, og behandles med en rustbeskyttede maling. Cellegummien udskæres så den passer præcist og limes til rørene for hver 2. meter. Det forhindrer kondens i at løbe ved eventuelle beskadigelser.

Ved større ventiler, flanger og bøjninger skæres isoleringsmaterialet således at det formes til halvskåle, hvilket giver færrest samlinger. Bæringer isoleres med specielle rørbærere, hvor rørbøjler monteres uden på isoleringen.

Cellegummi har et flot sort finish som fremhæves, hvis der følgende behandles med en speciel polish. Polishen giver også en meget rengørings venlig overflade.

Cellegummi produkter: