Firesafe skaktløsning

Skarp pris på brandtætning af skakte – ansvaret er vores

Hvem har det egentlige ansvar ved støbning af en installationsskakt?

Ved udstøbning af skakte med beton har teknikentreprenøren normalvis haft en brandmæssig opgave med at sikre deres installationer, mens det til gengæld har været alt fra en murer til en betonstøber, der har stået for selve betonudstøbningen. Men spørgsmålet er, hvem har haft det egentlige brandmæssige ansvar?

Ved betonudstøbninger skal den anvendte beton opfylde kravene i Eurocode. Det vil sige, at rådgiver skal beskrive, hvilke krav der skal overholdes i forbindelse med for eksempel EI60. Men beton er ikke en dokumenteret brandlukning, og derfor ikke en præaccepteret løsning. Støbning i beton kræver, at der udføres brandlukninger omkring hver enkelt installation.

Forudsætningen for at fortsætte med at udstøbe skakte med beton er, at en BK3 brandrådgiver accepterer løsningen og dermed påtager sig ansvaret.

Ifølge det nye bygningsreglement (BR18 4.4.8) skal produkter, der anvendes til brandtætning, derudover være testet og dokumenteret for brandmodstands evne svarende til bygningsdelens klassifikationstid og følge leverandørens monteringsanvisninger.

HER ER VORES LØSNINGER:

Skakt tætning med PVC rør, VVS rør og kabelhylse til elektrikeren

Vi monterer en 50 mm Rockwool Conlit 150P 100 mm nede som forskalling. PVC rør omvikles med ekspanderende Wrap. VVS stålrør monteres med en 330 mm Rockwool Rørskål, og der monteres 2 stk. Ø70 mm kabelhylse til elektrikeren. Herefter fyldes 100 mm GPG brandgipsmørtel i skakten.

Når elektrikeren er færdig med sin kabel trækning kommer vi og tjekker skakten, fuger eventuel kabelhylsene mod lugt gennemtrækning, registrerer skaktene med mærkat, på hulliste og på plantegning, det hele samlet i vores KS.

Samme udførelse her med ventilationskanaler. Brandtætningen skal udføres før ventilationskanalerne brandisoleres.