Firesafe Tunnel tilbyder et bredt spekter af produkter indenfor passiv brandsikring til tunneller.

Der er et stort behov for nytænkning, når det handler om at få gode løsninger til brandsikring af tunneler. Firesafe arbejder med både aktiv og passiv brandsikring.

Vidste du, at beton smelter, hvis temperaturen er høj nok? Og at afskalning fra lofter og vægge er kritisk? Firesafe tilbyder et bredere udvalg af produkter inden for brandsikring. Den erfaring vi har fra over 30 års brandsikring, gør at vi tør tænke “ud af boksen” også indenfor tunnelsikring. Og det er der et stort behov for, da både eksisterende og nye tunneler i høj grad er designet ud fra til dels gamle løsninger.

For at beskytte konstruktionen i beton findes der flere produkter på markedet, både brædder og sprøjteløsninger, og der kræves en brandmodstand på 120 minutter.

Passiv beskyttelse – indbygget sikkerhed i materialevalgene

Aktiv beskyttelse – noget der træder i kraft, når der kan opstå brand