Kurser henvendt til hoteller

Vi udbyder kurser i førstehjælp og brand, som skal ruste jer til at håndtere og handle i livstruende situationer. Har I brug for en kombination af begge kurser, så har vi samlet de vigtigste dele fra begge kurser i ét kursus. 

Førstehjælpskursus 

Kurset i førstehjælp har fokus på de basale elementer, der indgår i det at redde liv. Her er fokus på genoplivning med og uden hjertestarter. Her er teori og praktiske øvelser en del af undervisningen, så kursisterne føler sig klædt på til at handle korrekt, når det gælder. 

Kurset har en varighed på 4 timer pr. hold, og der er plads til max. 16 deltagere pr. hold. Der er mulighed for, at køre to hold om dagen: et hold om formiddagen og et hold om eftermiddagen. 

På kurset gennemgår vi følgende:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Førstehjæp ved hjertestop 
 • Bevidsthedstilstand 
 • ABC-metoden 
 • Fremmedlegemer i halsen
 • Stabiltsideleje
 • Overlevelseskæde
 • Basal genoplivning
 • Brugaf hjertestarter (AED)

Såfremt der er mange øvede på holdet, kan der vælges en overbygning. Dette aftales direkte med hotellet.

Brandkursus

I dette kursus bliver kursisterne klædt på til at forhindre en brandsudspedelse samt alamere, redde og selv slukke en mindre brand med et brandtæppe og en slukker. Kurset består af både teori og praktiske øvelser.
Kurset har en varighed på 8 timer, og der er ubegrænset plads.

På kurset gennemgår vi følgende:

 • Aktuelle regler
 • Systematisk brandforebyggelse
 • Brandteori
 • Orden og ryddelighed
 • Evakuering
 • Brandslukning
 • Betjeningspanelet (ABA anlæg)
 • Håndsluknings redskaber

Kombikursus (førstehjælp og brand)

Første del er førstehjælp og varer 4 timer. Her er der plads til max. 16 deltagere pr.hold. Anden del er brandkursus, som varer 2 timer. Her er der ubegrænset pladsKurset har en varighed på 6 timer og falder i to dele. 

 • Førstehjælpskurset indeholder alle dele, som står beskrevet oppe under førstehjælpskursus. 
 • Brandkurset er komprimeret til 2 timer, som kun indeholder teoretisk brandundervisning.  

Evakueringsøvelse 

Kurset varer 2 timer og det er ubegrænset plads. Her trænes og afprøves jeres fastlagte beredskabsplan. Dertil gennemgås: 

 • Evakuering af medarbejdere og gæster fra hotellet til samlingssted
 • Afprøvning af de fastlagte planer, træning af medarbejderne i at følge fastlagte procedure 

Denne øvelse kan forekomme som varslet eller uden varsel. 

Ebooks