Det kan være de små huller som skaber de store brande

banner-nettside

Brandsikring er meget mere end aktiv brandsikring selvom der ofte er mest fokus på dette. Passiv brandsikring, f.eks. brandtætning af installationsgennemføringer over nedhængte lofter er ofte ude af syne og derfor et område mange ikke tænker på.

En røgalarm kan informere om brand og røgspredning, men den kan ikke holde røgen tilbage fra en brandcelle til en anden. Det kan derimod en korrekt udført brandtætning.

Firesafe tilbyder:

  • Firesafe har mere end 30 års erfaring indenfor passiv brandsikring
  • Firesafe er en tryg samarbejdspartner med fokus på lovkrav, kompetence og dokumentation
  • Firesafe tilbyder årlig kontrol af brandsikkerheden

 

Noget af det vi kan: brandtætning – lydtætning – brandbeskyttelse af stål – opgradering af beton – teknisk isolering – kontrol & service af brandmateriel

 

Brandsikring er mere end røgalarmer

Brandsikring er dog meget mere end aktiv brandsikring, selvom det desværre alt for sjældent fokuseres på. Passiv brandsikring lyder også kedeligt, men vi taler om brandtætning af åbne installationsgennemføringer, oftest over nedhængte lofter og ude af syne, hvorfor det ikke er noget mange tænkerover.

En røgalarm kan informere om brand og røgspredning, men den kan ikke holde røg tilbage fra en brandcelle til en anden. Det kan derimod en korrekt udført og tæt brandtætning.

Især røg kan smutte igennem de mindste huller og sprækker og det er bygherre/ejer/kommune, der er ansvarlig for, at brandsikringen – inklusiv den passive del – er i orden. At den ikke altid er det, kan skyldes manglende viden om, hvor hurtigt en brand kan sprede sig og i den gode tro, at bygningerne også i brandmæssigt henseende er i forsvarlig god stand

En brandtætning skal selvfølgelig udføres korrekt af firmaer/personer med de rette kompetencer, men desværre, selv her i 2018, er niveauet ikke bedre end i 1995 eller før.

Det vil Firesafe/ så gerne lave om på. Med 32 års erfaring i Danmark, både på informations – og udførelses niveau, har Firesafe/ været involveret i mange byggerier, og det er vores mission at bidrage til et trygt og brandsikkert samfund 

Firesafe/ Danmark stiller sig gerne til rådighed med mere viden, de rette kompetencer samt godkendte udførelser af passiv brandsikring.