Hvordan er lovgivningen i hht. produkter der bruges til brandtætning?

Nævner man ordret brandtætning, så taler vi en forsegling af installationer, der gennembryder en brandklassificerende adskillelse. Denne forsegling skal have samme brandklasse som resten af konstruktionen. 

Siden 1961 har vores bygningsreglement haft en lille passus der berettede om, at man skulle sikre sig tæthed omkring rør og kanalgennemføringer. Denne passus blev ”opgraderet” i BR1995 til: ”Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes”, og ”Installationer skal udføres, så de ikke medfører brandfare. Ved rørgennemføringer, kanaler og lignende skal der træffes foranstaltninger, der hindre gennemgang ad støj, fugt, ild, gas og lugt”. 

Beton/mørtel kan ikke brænde og kan derfor, stort set, altid bruges til brandtætning. Beton/mørtel er ikke altid velegnet til brandtætning, og der er ingen dokumentation på beton at det overholder nede stående tester. Der anvendes dog en hel del andre produkter udover beton til brandtætning. I lovgivningen er det intet krav om, at disse produkter skal være godkendte. Dog er disse produkter testet og betalt af firmaer på frivillig basis. Testresultaterne synliggør produkternes brandmodstands evne og ikke mindst en monteringsvejledning. En monteringsvejledning som rigtig mange firmaer og montører ikke er bekendt med. Dette giver anledning til at der i udarbejdelsen af brandtætning anvendes produkter, der i stedet for at hindrer øger risikoen for brandfare. 

I 90´erne brugte man i Danmark en MK-Godkendelse, som er baseret på andre landes testresultater inde for brandtætning. Denne MK-godkendelse medfører, at materialer og systemer kan godkendes af ETA-Danmarks godkendelsesordning for materialer og konstruktioner. 

I 00´erne overgår vi (dog ikke implementeret i Danmark endnu) til en Europæisk klassifikation for en bygningsdels brandmodstandsevne, men det forudsætter, at der forinden er udført prøvning efter nye europæiske prøvningsmetoder. Europæisk klassifikation kan ikke opnås på baggrund af en prøvning og klassifikation efter de nuværende MK-godkendelser. 

Nu skal alle produkter testes efter EN-1366 part 3 som: penetrations seals. 

Det giver også nye brandklasse betegnelser. BSxx og BDxx udgår og erstattes af EI xxA2-s1,d0 – EI xx. 

I dag testes efter EN 1366:2009 og installationerne er opdelt som følgende: 

EN 1366-1:2009 ; Ventilationskanaler (som kun 2 leverandører har testet brandtætning af kanaler af)
EN 1366-2:2009 ; brandspjæld
EN 1366-3:2009 ; rør – og kabler som de fleste leverandører har testet deres produkter efter.
EN 1366-4:2009 ; Lineære fuger. 

Hvis der er nogen der mener, udover 2 leverandører, at deres produkter er egnet til brandtætning af ventilationskanaler, så er det meget misvisende. 

DBI Vejledning nr. 31 henviser blandt andet til de nye europæiske regler, derfor er det meget vigtigt, at rådgivere, brandrådgivere, entreprenører sætter sig godt og grundigt ind i disse tests og monteringsvejledninger, så deres beskrivelser på brandtætninger beskrives korrekt og ikke bare henviser til en vejledning, som ikke er lov.