Etterlysende aluminiumskilt

Ulike eksempler av etterlysende nødskilt

Etterlysende aluminiumsskilt anbefales når ladeforholdene ikke er optimale eller det er et ønske om å oppnå spesiell høy luminans i skiltene og lang lysvarighet. Aluminiumsskilt lades raskere, lyser kraftigere og holder på lyseffekten lenger enn skilt i andre materialer. Firesafe har et stort utvalg av aluminiumsskilt.

Trenger du spesialskilt, kan vi lage disse i ethvert design og til ethvert formål. Hvis du trenger skilt i aluminium eller stål til bruk i tunneler, gruvesjakter eller lignende vil vi kunne levere både i spesifiserte mål, tykkelser og til gitte luminanskrav.

Ta kontakt for nærmere spesifisering og pristilbud. Ønsker du å bestille produkter, send en mail til ordre@firesafe.no


/*<![CDATA[*/ (function () { var scriptURL = 'https://sdks.shopifycdn.com/buy-button/latest/buy-button-storefront.min.js'; if (window.ShopifyBuy) { if (window.ShopifyBuy.UI) { ShopifyBuyInit(); } else { loadScript(); } } else { loadScript(); } function loadScript() { var script = document.createElement('script'); script.async = true; script.src = scriptURL; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(script);
script.onload = ShopifyBuyInit;
}
function ShopifyBuyInit() {
var client = ShopifyBuy.buildClient({
domain: ‘firesafeno.myshopify.com’,
storefrontAccessToken: ‘0369335b7aba0ddf803b805a7848b055’,
});
ShopifyBuy.UI.onReady(client).then(function (ui) {
ui.createComponent(‘product’, {
id: ‘6681074335796’,
node: document.getElementById(‘product-component-1651654172956’),
moneyFormat: ‘%7B%7Bamount_with_comma_separator%7D%7D%20kr’,
options: {
“product”: {
“styles”: {
“product”: {
“@media (min-width: 601px)”: {
“max-width”: “calc(25% – 20px)”,
“margin-left”: “20px”,
“margin-bottom”: “50px”
}
},
“button”: {
“font-family”: “Lato, sans-serif”,
“font-weight”: “bold”,
“font-size”: “18px”,
“padding-top”: “17px”,
“padding-bottom”: “17px”,
“:hover”: {
“background-color”: “#cf3b15”
},
“background-color”: “#e64117”,
“:focus”: {
“background-color”: “#cf3b15”
},
“border-radius”: “15px”
},
“quantityInput”: {
“font-size”: “18px”,
“padding-top”: “17px”,
“padding-bottom”: “17px”
}
},
“contents”: {
“img”: false,
“title”: false,
“price”: false
},
“text”: {
“button”: “Add to cart”
},
“googleFonts”: [
“Lato”
]
},
“productSet”: {
“styles”: {
“products”: {
“@media (min-width: 601px)”: {
“margin-left”: “-20px”
}
}
}
},
“modalProduct”: {
“contents”: {
“img”: false,
“imgWithCarousel”: true,
“button”: false,
“buttonWithQuantity”: true
},
“styles”: {
“product”: {
“@media (min-width: 601px)”: {
“max-width”: “100%”,
“margin-left”: “0px”,
“margin-bottom”: “0px”
}
},
“button”: {
“font-family”: “Lato, sans-serif”,
“font-weight”: “bold”,
“font-size”: “18px”,
“padding-top”: “17px”,
“padding-bottom”: “17px”,
“:hover”: {
“background-color”: “#cf3b15”
},
“background-color”: “#e64117”,
“:focus”: {
“background-color”: “#cf3b15”
},
“border-radius”: “15px”
},
“quantityInput”: {
“font-size”: “18px”,
“padding-top”: “17px”,
“padding-bottom”: “17px”
}
},
“googleFonts”: [
“Lato”
],
“text”: {
“button”: “Add to cart”
}
},
“option”: {},
“cart”: {
“styles”: {
“button”: {
“font-family”: “Lato, sans-serif”,
“font-weight”: “bold”,
“font-size”: “18px”,
“padding-top”: “17px”,
“padding-bottom”: “17px”,
“:hover”: {
“background-color”: “#cf3b15”
},
“background-color”: “#e64117”,
“:focus”: {
“background-color”: “#cf3b15”
},
“border-radius”: “15px”
}
},
“text”: {
“total”: “Subtotal”,
“button”: “Checkout”
},
“googleFonts”: [
“Lato”
]
},
“toggle”: {
“styles”: {
“toggle”: {
“font-family”: “Lato, sans-serif”,
“font-weight”: “bold”,
“background-color”: “#e64117”,
“:hover”: {
“background-color”: “#cf3b15”
},
“:focus”: {
“background-color”: “#cf3b15”
}
},
“count”: {
“font-size”: “18px”
}
},
“googleFonts”: [
“Lato”
]
}
},
});
});
}
})();
/*]]>*/