SV styresentraler

SV styresentraler

SV styresentral for røykventilasjonsluker leveres i 24V og 48V tilpasset anleggets prosjektering.

SV styresentral kommer i forskjellige utgaver, med 2 brann/komfortutganger opptil 48V 32Ah som kan ha SA Single Power 48V per utgang.

Styresentralen kan levere ut feil og alarm signal samt tilknyttes eksterne meldere, følere og annet relevant utstyr. Sentralen har indikasjonslamper for drift, brann og feil på panelet.

Styresentralene kan sammenkombles flere via bus.