ABA – Automatisk brandalarmsanlæg

Formålet er med et automatisk brandalarmsanlæg er at opfange branden på så tidligt et stadie som muligt, og tilkalde redningsberedskabet og personale for at kunne begrænse skadernes omfang så meget som muligt. Dette fungerer ved, at der automatisk gives alarmafgivelse til brandvæsnet, hvis en detektor påvirkes. 

Tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at hvis der opstår en brand i en erhvervsbygning med at velfungerende ABA anlæg, er der kun to procent af brandene som udvikler sig til storbrande.

Firesafe projekterer, servicerer og installerer ABA anlæg.