Kontrol og Service af brandmateriel

Firesafe Danmark servicerer og efterser alt indenfor brand og sikkerhedsmateriel. Disse opgaver håndteres af kontrol og service afdelingen, der er uddannet i at løse disse typer opgaver. Vi ruster vores kunder med det rette brand- og sikkerhedsudstyr. 

Kontrol og service tilbyder service og eftersyn på følgende brandmateriel:

  • Ildslukkere 
  • Slangevinde/skab 
  • Brandtæpper 
  • Øjenskyl og førstehjælpsudstyr

Dertil tilbyder vi også rådgivning om udarbejdelse af flugtvejsplaner over bygninger. Samt førstehjælps- og brandkurser, så vores kunder bliver klædt godt på til at håndtere brand eller andre nødsituationer.