Nu er der en bedre måde at undertrykke ild på

Stat-X® brandbekæmpelse er en avanceret aerosolteknologi, der beskytter i lukkede rum. Aerosoler er et effektivt nyt alternativ til traditionel brandbeskyttelse. Stat-X brandbekæmpelse bruges i øjeblikket over hele verden i mange kritiske applikationer. Stat-X aerosolbranddæmpning bør overvejes, når man vurderer brugen af halonerstatninger, CO2, inert gas, tør kemikalie eller vandtåge. Stat-X brandbekæmpelse er et godkendt alternativ til erstatning for halon og hydrofluorcarbon (HFC).

Applikationshøjdepunkter:

Firesafe tilbyder Stat-X®-produktlinjen til kondenseret aerosolbrandbekæmpelse. Denne video er en introduktion til de særlige farer, som vores Stat-X produktlinje beskytter. Denne video forklarer de industrier og applikationer, som vi oftest beskytter.

Stat-X® Brandbekæmpelse til energilagringssystemer.

Stat X® Brandsluknings-elskabsanimation.