Interchar 1120, 1160 og 1260

Interchar

Vannbasert brannmaling for stål

Interchar 1120, Interchar 1160, og Interchar 1260 er enkomponente vannbasserte brannmalinger utformet for å gi opptil 120 minutter brannbeskyttelse for bærende stålkonstruksjoner.

Interchar 1120, 1160,og 1260 har alle blitt testet, vurdert og sertifisert i henhold til en rekke standarder, detaljer kan finnes i de spesifikke tekniske datablader som du ser under (pdf). 

Interchar vannbassert maling kan benyttes til påføring på byggeplass for å gi brannbeskyttelse på bærende stålprofiler som bjelker og søyler.

Interchar vannbaserte malinger kan benyttes for innvendige miljøer, slik som de som er beskrevet i ISO12944, helt opp til korrosjonsklasse C3 .

Interchar vannbaserte malinger kan brukes over en rekke godkjente grunningssystemer og overmales med en rekke godkjente topp strøk. Kun godkjente primere og toppstrøk bør brukes.

Ta kontakt for nærmere spesifisering og pristilbud. Ønsker du å bestille produkter, send en mail til ordre@firesafe.no