Brandisolering

Brandisolering

God brandisolering forudsætter at du bruger veldokumenterede produkter og korrekt udførelse.

God brandisolering forudsætter at du bruger veldokumenterede produkter og korrekt udførelse.

Firesafe har færdige løsninger til brandsikring i vægge, dækker og brandisolering af bærende konstruktioner.

Vores løsninger for brandisolering omfatter:

 • Støbebare materialer
 • Fugemasser
 • Brandmaling
 • Bløde lukninger
 • Supplerende løsninger
 • Midlertidig lukning

Der er hovedsagelig fire hovedgrupper af produkter, som er blevet testet og fundet egnet til brandisolering af gennemføringer. Det er støbebare materialer, bløde lukninger, fugemasser og ekspanderende materialer samt modulbaserede løsninger.

Derudover er der godkendte supplerende løsninger, der ofte bruges til at opfylde kravene til eftermontering af blandt andet kabler, midlertidig lukninger, lukninger omkring bevægelige installationer og lukning af ekspansionsfuger.

Start med at se på brandtegningen

Uanset om du bygger nyt eller opgraderer en eksisterende bygning eller tunnel, er det vigtigt, at du overholder kravene til kabler, rør og ventilationsanlæg. De løsninger du vælger må ikke svække brandmodstandevnen.

God planlægning er afgørende for at få de bedste tekniske og økonomiske løsninger. Dette gælder både selve bygningen og individuelle elementer som døre, porte og nødudgange. I Danmark er der krav om alle kabler, rør, ventilationskanaler og andre installationer, der passerer gennem en brandcelle, ikke må svække brandmodstandsevnen af bygningskomponenterne.

Ud over det rent tekniske kan der være krav til mekanisk styrke, bevægelse og i højere grad også lyd. Uanset hvilke udfordringer du har forbundet med brandisolering, har vi hos Firesafe gode løsninger og produkter til netop dit behov.

Brandsektioner og brandceller

For at forhindre spredningen af brand i en bygning, opdeles en bygning i brandsektioner og brandceller. Brandsektionerne er større dele af bygningen, der adskilles fra resten af bygningen med sektionsopdelte vægge. Formålet med brandsektioner er at forhindre store brande, samtidig med at der gives længere tid til flugt.

En brandcelle er en begrænset del af bygningen, hvor en brand kan udvikle sig frit uden at sprede sig til andre dele af bygningen under den fastsatte tid. Det er vigtigt, at gennemførelsen af rør, ventilationskanaler og (elektriske) kabler udføres på en sådan måde, at den ikke forringer brandmodstandsevnen i bygningsdelen. For at sikre dette, skal der brandisoleres med et godkendt forsegling produkt der er udviklet til formålet.

Dokumenter til brandsikring

Alt arbejde relateret til brandsikkerhed skal kunne spores, herunder brandisolering. Hvilke produkter der er anvendt, brandmodstandsevnen, placering og udførelse skal dokumenteres, uanset om installationen er ny eller gammel.

Firesafe foretager registrering af alt brandsikkerhed. Fra byggepladsen sender vi oplysningerne direkte til et projektprogram. Disse oplysninger danner grundlaget for den endelige branddokumentation.

En sådan branddokumentation indeholder:

 • Generelle oplysninger
 • Bygge- og brandtekniske hoveddata (brandtekniske tegninger, oversigt over tekniske brandsikringstiltag)
 • Organisering af intern brandsikringsarbejde (brugere/forpagtere)
 • Øvelser og oplæring af brandsikring
 • Intern kontrol
 • Ekstern kontrol
 • Forudsætninger og begrænsninger for byggeriet
 • Oversigt over bygningsændringer
 • Brandfilosofi/projektering
 • Andre byggesagsdokumenter

Indholdet i selve dokumentationen varierer ofte fra byggeri til byggeri, men skal indeholde ovenstående punkter. Brandteknisk dokumentation er en vigtig del af din virksomhed eller hjemmets sikkerhedsarbejde.

Læs mere: Brandkrav

Firesafe

Hos Firesafe har vi et indgående kendskab til markedets mange forskellige produkter og en stor viden om hvordan de forskellige materialer påvirkes af brand. Vores brandtekniske rådgivere og teknisk afdeling sørger for at din brandsikring udføres korrekt, afhængigt af projektet.