Brandkrav

Brandkrav

For at sikre brandsikkerhed i alle byggerier, stiller bygningsreglementet en række krav om konstruktion og beskyttelse af de forskellige bygningsdele.

Brandkravene afhænger af byggeriets størrelse og konstruktion, foruden hvilken anvendelse byggeriet er beregnet til. For eksempel har offentlige bygninger såsom boliger, skoler og erhvervsbygninger deres egne krav.

Hvilke brandkrav findes der?

Brandkravene er baseret på forskellige brandtekniske færdigheder:

Brandmodstandsevne

I forbindelse med konstruktioner kan brandmodstandsevnen defineres som en konstruktionskapacitet til at opretholde bæreevne og stabilitet (R), integritet (E) og varmeisolering (I) i en given periode. Brandmodstandsevnen måles op i mod en standard brandkurve og angives i minutter.

Brandklasser

En brandklasse placeres på en bygning ud fra den konsekvens en brand kan have for skade på liv, sundhed, sociale interesser og miljøet. Brandklassen danner grundlaget for, hvilken brandmodstandsevne en konstruktion skal have og er defineret fra en skala fra 1-4, hvor 4 er den strengeste brandklasse.

I øjeblikket overgår Danmark fra gamle brandklasser til nye brandklasser, der er fælles for hele Europa.

Fareklasse

Fareklassen er en kategorisering af bygningsværker (1-6) ifølge hvilken brug eller virksomhed der gælder for byggeriet og hvilke trusler en brand kan indebære for skade på liv og helbred. Fareklassen danner grundlag for projektering og udførelse af sikre flugtveje og personlig sikkerhed.

Ud over disse faktorer er der også brandmodstandevne over for mekanisk modstand, materialer, brandseparatorer og brandceller. Som en totalleverandør af brandsikring har Firesafe et godt kendskab til alle brandkrav og er en god rådgiver, når man bygger nyt eller renoverer gamle bygninger.

Hvilke brandkrav gælder for eksisterende bygninger?

Alle eksisterende bygninger skal bygges i henhold til brandkravene, der gælder på det tidspunkt bygningen blev bygget. Det betyder ikke, at gamle bygninger skal ikke opfylde nye brandkrav. Ikke desto mindre er der nogle undtagelser, såsom døre til trapperum i lejlighedskomplekser.

Hvis du ikke har detaljerede brandtekniske tegninger, kan det være svært at kontrollere brandsikkerheden uden at ødelægge den på samme tid. Det kan være tilrådeligt at kontakte en bygningsarbejder at få en kvalificeret dokumentation for, hvor brandsikker din bygning er. En fagmand vil sædvanligvis have kendskab til de byggemetoder og de materialer, der er typisk blev brugt i den tid huset blev bygget på.

Hvilket brand sikkerhedskrav gælder, når du vil ombygge?

Hvis du skal i gang med en større rekonstruktion af huset, skal du være opmærksom på de brandtekniske krav, der gælder. Dette findes i opdaterede brandtekniske tegninger, eller spørg fagfolk om en inspektion og vurdering af brandsikkerheden.

Hvis du for eksempel ændrer kælderens konstruktion ved at lave et hul i en bærende væg, skal dette hul forsegles på en sådan måde, at det ikke går ud over brandmodstandsevnen. Ideen er at sikre, at du opfylder de nye brandkrav. Kravet indebærer derfor kun, at den vil leve op til den samme standard som huset oprindeligt blev bygget i.

Hvilke krav gælder for nye bygninger?

For fritstående huse og villaer er hovedreglen, at de bærende og stabiliserende bygningsdele (ydervægge og bærende indvendige vægge) skal være i overensstemmelse med brandklasse R 30 eller den gamle danske brandklasse BD 30.

For etagebyggeri, er der for eksempel et krav om at de understøttende bjælker og søjler bør være i stand til at modstå brand i 30 minutter, uden at miste bæreevne. Disse krav er i overensstemmelse med brandklasse R30. For alle huse på mere end en etage skal bygningsdelene være i overensstemmelse med brandklasse R 60 eller BD 60. Dette betyder at alle bærende bjælker bør kunne modstå brand i 60 minutter.

For å sikre at byggeprosessen er i forhold til gjeldende brannkrav bør du alltid kontakte brannteknikere for rådgivning og hjelp til riktig utførelse og produktvalg.

Læs mere: Brandfuge

Få dig en totalaftale

En totalaftale med Firesafe tager sig af ejerens ansvar for brandsikkerhed. Gennem en kortlægning af virksomheden kan vi skræddersy en omfattende aftale, der sikrer, at al den organisatoriske og tekniske brandsikring er i overensstemmelse med regler og brandkrav.

Dette kan indgå i en totalaftale:

  • Kontrol af eftersyn og vedligeholdelse
  • Brandteknisk rådgivning (projektering, risikovurdering, branddokumentation, opfølgning, brandøvelser, kurser mv.)
  • Udførelse (branddøre og -luger, brandisolering, brandtætning, teknisk brandisolering osv.).

Hvis du opretter en totalaftale hos Firesafe, vil du få din egen kontaktperson som varetager alle forhold relateret til brandsikkerhed. Formålet med aftalen er at give kunden en hurtig og forudsigelig adgang til et bredt udvalg af tjenesteydelser inden for brandsikring.

Er du nysgerrig efter at vide hvilke brandkrav der gælder for din bygning? Så er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 46 78 68 50 eller på mail info@firesafe.dk.