Brandlukning af huller

Har du styr på brandsikkerheden?

Selv små huller, kan skabe store brande.

God brandlukning (brandsikring) af huller afhænger af veldokumenterede produkter og korrekt udførelse. Der er strenge krav til gennemføringer såsom kabler, rør og ventilationskanaler, så brandmodstandsevnen ikke forringes. Dette er hensyn der skal tages stilling til, ved alle byggeprojekter.

Krav til brandlukning af huller gælder enten om du bygger nyt eller opgraderer den eksisterende bygning. Firesafe har færdige løsninger til brandlukning af huller og brandsikring i både bærende og ikke bærende konstruktioner.

Hvilken løsning skal jeg vælge?

Der findes hovedsageligt fire hovedgrupper af produkter der er testet og egnet til brandlukning af huller:

 • Støbebare materialer
 • Bløde lukninger
 • Fugemasser
 • Ekspanderende materialer og modulbaseret løsninger.

Derudover er der godkendte supplerende løsninger, der ofte bruges til at opfylde kravene til eftermontering af blandt andet kabler, midlertidig lukninger, lukninger omkring bevægelige installationer og lukning af ekspansionsfuger.

Uanset hvilken løsning du vælger, skal du sørge for at produktet er veldokumenteret og at lukningen er lavet i henhold til monteringsvejledningen til produktet. Vores brandtekniske rådgivere har lang erfaring med brandlukning af huller og kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til dit byggeprojekt.

CE-mærket og ikke CE-mærket produkter

[ETA mærket produkter]

Alle produkter skal have tilstrækkelig produktinformation. Dette gælder både CE-mærket og ikke CE-mærket produkter, uanset hvor de fremstilles.

CE-mærket produkt kan bruges i hele Europa, og produkterne skal have en præstationserklæring (DoP) på det sprog, der accepteres i det land, hvor produktet skal bruges, hvis du vælger en løsning til brandlukning af huller i Danmark, betyder det, at produktdokumentationen skal være på dansk eller et andet skandinavisk sprog.

Læs mere: Brandfuge

Har du styr på brandsikkerheden?

Firesafe har stor erfaring med brandsikring af alle typer byggerier. Vi er derfor en god rådgiver og hjælpende hånd for at sikre optimal brandsikring i dit byggeri.

Vi kan hjælpe dig med følgende arbejde:

 • Brandlukning af huller og brandisolering
 • Brandteknisk rådgivning
 • Tilstandsvurdering
 • Branddøre
 • Brandskydedøre
 • Brandmaling
 • Brandisolering
 • Kontrol og service af brandslukker

For at sikre, at brandsikkerheden er i overensstemmelse med lovgivningen, er det vigtigt at have opdateret brandtekniske tegninger. Sådanne tegninger viser dig, hvor brandskellene er, og hvilke krav det er til brandsikring. Vores brandtekniker kan hjælpe dig med at tegne den nødvendige brandteknisk dokumentation hvis det bliver nødvendigt.

Har du behov for hjælp til brandlukning af huller eller anden brandsikring? Er du velkommen til at kontakte os idag for en uforpligtende inspektion, enten på telefon +45 46 78 68 50 eller på mail info@firesafe.dk.