Brandlukning

Brandlukning

Brandlukning drejer sig om at forhindre brandspredning imellem brandadskillende bygningsdele.

Hvad indebærer en brandlukning?

Det kræves ifølge loven, at alle gennemføringer i brandklassificerede konstruktioner skal brandlukkes, så brandmodstandsevnen ikke forringes. For at sikre god brandlukning er du afhængig af veldokumenterede produkter og korrekt udførelse.

Firesafe tilbyder følgende løsninger til brandlukning:

 • Støbebare materialer
 • Fugemasser
 • Brandmaling
 • Bløde lukninger
 • Tillægsløsninger
 • Midlertidig lukninger

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende inspektion og tilbud om brandlukning, der er tilpasset dit byggeprojekt. Vores brandtekniske rådgivere er brandteknikere (eller civilingeniører), der har den faglige ekspertise, der kræves for at kunne se det samlede billede. Det betyder, at vi kan tilbyde dig gode og omkostningseffektive brandtekniske løsninger.

Brandfuger

For at lukke gennemføringer til kabler, rør og ventilationskanaler kan du bruge fugemasse. Både Firesafe Akryl og Firesafe Graphite er varmeekspanderende fugemasser, som reagerer og ekspanderer ved høj varme. Ekspanderingen sikrer, at alle brændbare gennemføringer og hulrum lukkes inden for få minutter.

Hvis du bruger fugemasse til brandlukning, kan du hurtigt og nemt lukke alle åbninger ved rør og kabler. Lukningen udføres ved hjælp af en patronsprøjte og et normalt fugeværktøj. Firesafe tilbyder også en brandhæmmende fugemasse baseret på silikone, Firesafe Silicone Sealant. Denne er perfekt til lineære lukninger af spalter og fuger i gulv- og vægkonstruktioner.

Brandmaling

Brandbeskyttelse med brandmaling bevarer stålets bæreevne ifølge brandklassen. Med brandhæmmende maling kan man øge den tid, det tager inden temperaturen stiger på stålet. Varmen får den ekspanderende maling til at danne et skumlag, der isolerer varmeoverførslen fra branden til stålet.

Brandmaling er en pladsbesparende brandisolering. Samtidig skal malingen have plads til at kunne udvide sig, derfor er brandmaling bedst velegnet til åbne stålkonstruktioner. Påføring af brandmaling afsluttes med dæklakker.

Sørg for opdaterede brandtekniske tegninger

Opdaterede brandtekniske tegninger er nøglen til at forbedre og følge op på brandsikringstiltag. Sådanne tegninger skal udarbejdes som en del af FDV-dokumentationen efter færdiggørelsen af bygningen som er lovbestemte krav fra myndighederne.

Firesafes tegneafdeling kan hjælpe dig med udarbejdelse af brandteknik tegninger. Vi tegner også evakueringsplaner, orienteringsplaner, plantegninger, område og lejemålstegninger

En brandteknisk tegning skal som minimum indeholde:

 • Brandsektion
 • Brandcelleopdeling
 • Brandklasse og drejningsretning på døre
 • Flugtveje
 • Markeringslys
 • Detektorer og manuelle røgalarmer
 • Stigrør
 • Placering af røgventilation (røgluge, ventilatorer og kontrolpanel)
 • Højrisikoområder med beskrivende tekst

Brandtekniske tegninger er en central del af byggeriets brandtekniske dokumentation. Tegningerne skal illustrere den eksisterende situation, så det er vigtigt, at de opdateres regelmæssigt. De skal også være let tilgængelige for ejerens repræsentant for brandsikring og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Har du brug for hjælp til brandlukning eller anden brandsikring? Er du velkommen til at kontakte os i dag for en uforpligtende inspektion, enten på telefon +45 46 78 68 50 eller på mail info@firesafe.dk.