Passiv brandsikring

Passiv brandsikring

Passiv brandbeskyttelse er bygningskonstruktioner eller foranstaltninger, som reducerer konsekvensen af brand og som ikke skal aktiveres, når der opstår brand.

Sådanne tekniske foranstaltninger har en dimensioneret funktion til at bevare bæreevne, danne en hindring eller forhindre spredning af brand eller røg

Eksempler på passiv brandsikring er:

  • Rørpassager (elektriske rør eller vandrør)
  • Montering af branddøre
  • Forsegling omkring vinduer og døre
  • Brandmaling/beskyttelse af træ- og stålkonstruktioner
  • Brandbeskyttelse af betonkonstruktioner

Branddøre

Det første mange gør i forbindelse med passiv brandsikring er montering af branddøre. Dette sikrer at brandmodstanden ikke forringes, hvis der opstår brand.

For at opnå tilstrækkelig brandmodstand, er det vigtigt at branddøre og porte bliver monteret korrekt. Vores montører i Firesafe sikrer, at din branddør bliver monteret korrekt i væggen og giver dig vejledning med henhold til valg af funktion, krav, anvendelse og udseende af din branddør. Dette sikrer, at du får en sikker løsning, der er skræddersyet til dine behov.

Vi har et stort udvalg af branddøre, hvad enten du ønsker en branddør i stål eller træ eller en af de berømte branddøre fra Daloc. En branddør fra Daloc kan bruges til alt fra industribygninger til offentlige rum og lejligheder. De leveres altid samlet for lettere håndteringen og monteringen. Med en branddør fra Daloc kan du være sikker på, at du får et produkt af høj kvalitet. De er nemme at vedligeholde, de har lang levetid og takket være den korte monteringstid har de lave omkostninger.

Brandlukning

Passiv brandsikring er en forudsætning for god brandsikkerhed. Ofte er det små huller, der skaber store brande, derfor er det vigtigt, at alle døre og vinduer er forseglet med veldokumenterede produkter og korrekt udførelse.

De samme krav til brandlukning er gældende selvom du bygger nyt eller renoverer en eksisterende bygning.

Firesafe har færdige løsninger til brandlukning i vægge eller dæk og brandsikring af bærende konstruktioner. For at sikre, at tilstrækkelig passiv brandsikring er på plads, bør du starte med at se på de nuværende brandtekniske tegninger. Så ved du hvor brandskellene er, og hvilke krav der er til brandtætning.

Brandmaling

For at sikre stålets bæreevne ved brand, skal man brandbeskytte stålet. Vores brandmaling, Interchar 1120, Interchar 1160 og Interchar 1260, er en-komponent vandbaseret brandmaling, designet til at give op til 120 minutter brandsikring af stålkonstruktioner.

Brandmaling er en form for passiv brandsikring og kan anvendes på udvendige overflader og bærebjælker, men også til indvendige miljøer. Sørg for at kontrollere, at primer og dæklakker er godkendt til brug til brandmaling.

Læs mere: Brandmaling

Hvem er Firesafe?

Der er mange overvejelser, der er forbundet med brandsikring af rør, ventilation og kabelgennemføringer f.eks. tekniske rum. Ud over det brandtekniske kan der være krav om mekanisk styrke, bevægelse og i stigende grad lydkrav. Uanset hvilke udfordringer dit projekt har, finder vi gode løsninger og produkter til passiv brandsikring af dit projekt.

Firesafe er totalleverandør af brandsikring og tilbyder brandteknisk rådgivning, passiv brandsikring, udførelse, inspektion og service samt salg af specielle brandsikringsprodukter. Vi hjælper med at redde liv og værdier gennem vores arbejde, for et sikrere og mere brandsikkert samfund.