Brandsikring

Brandsikring

Vil du sikre din bolig eller dine arbejdslokaler mod brandulykker? Så er det vigtigt at implementere de nødvendige tiltag for at sikre brandsikring. Læs mere her.

Hvert år mister omkring 50-60 danske personer livet grundet ildebrand. Mange af disse liv kunne være reddet, hvis den nødvendige brandsikring var blevet implementeret.

De fleste brandulykker kunne let have været afværget med små tiltag. Disse tiltag er en billig investering, når man tænker på de tragiske ulykker, som de forhindrer.

Her kan du læse mere om de grundlæggende tiltag du kan implementere, for at øge brandsikkerheden. Visse tiltag forhindrer ildebrand, mens andre øger chancen for at det går godt, hvis der skulle starte en brand.

Vil du læse mere om grundene til brand? Så bør du kigge nærmere på dette.

Hvorfor opstår der brand?

De fleste mennesker er klar over, at det kan begynde at brænde, men det er de færreste personer, der ved, hvad der skal ske. Mange brande opstår, når man er uforsigtig med åben ild.

En af de mest hyppige årsager til brand og røgspredning er stearinlys. Et tændt stearinlys skal altid være under opsyn, og skal altid stå væk fra brandbare materialer og antændelige gasser. Et hyppigt problem er, at stearinlys placeres i vindueskarmen tæt på gardiner.

Cigaretter er også blandt de mest hyppige brandårsager. Det kan eksempelvis hurtigt ende galt, hvis man falder i søvn på sofaen med en tændt cigaret i hånden. Derudover kan gløder fra cigaretter lande på brændbare materialer såsom sofaer og tæpper.

Elektriske fejl er også en ofte set årsag til brand. Brand kan eksempelvis opstå ved fejlagtig brug af elektriske installationer, eller ved fejl i elektriske anlæg. En anden hyppigt forekommende brandårsag er mad, som man glemmer på komfuret.

 • Stearinlys
 • Elektriske fejl
 • Cigaretter
 • Mad, som man glemmer på en stegepande eller komfuret 

Tiltag, som kan forhindre brand

Der er en række tiltag som du kan tage omkring brandsikring for at forhindre at en brand udvikler sig. Eksempler på disse tiltag er røgalarmer, som udsender en en høj pivelyd, som gør beboere opmærksomme på eventuel røgudvikling – eksempelvis fra mad, som har stået for længe i ovnen.

Du kan også opnå bedre brandsikring ved at tjekke boligens elektriske anlæg med jævne mellemrum. Brand kan eksempelvis opstå ved overbelastning af elektriske anlæg, samt ved forkert installation eller manglende vedligeholdelse.

Hvis du har en skorsten til din pejs, skal du sørge for, at den regelmæssigt undersøges af en skorstensfejer. Vedkommende vil sørge for, at sod og forhindringer i skorstenen fjernes, så røgen kan ventileres ud.

Viden om, hvordan man bruger elektronik og flammer, er også vigtige tiltag, der kan forhindre brandspredning.

 • Røgalarmer
 • Jævnlig kontrol af elektriske anlæg
 • Jævnlig besøg af en skorstensfejer
 • Kendskab til korrekt brug af elektronik og ild

Brandsikring af bygninger

Hvis det først begynder at brænde, kan du øge chancerne for at komme ud af det helskindet ved at implementere gode rutiner og smarte foranstaltninger.

Eksempelvis er god ventilation og passende nødudgange vigtige. Et sprinklersystem kan også hjælpe med at forhindre flammerne i at sprede sig, hvilket øget sikkerheden betydeligt.

Når det kommer til rutiner og forberedelser, kan det være smart at tage et brandkursus. Find ud af hvordan du laver en beredskabsplan, og få viden om førstehjælp. En hjertestarter og førstehjælpsudstyr kan være godt at have liggende.

Automatisk branddørslukning (ABDL) er et andet smart tiltag, som sørger for at en eventuel branddør lukker sig automatisk, hvis det begynder at brænde. For at forhindre spredning af brand, er det også vigtigt med god brandisolering.

 • Røgventilation
 • Nødudgange
 • Sprinkleranlæg
 • Brandhane
 • Beredskabsplan
 • Førstehjælp
 • ABDL
 • Rigtig brandisolering

Hvad skal man gøre i tilfælde af brand?

Mange er usikre på, hvordan de skal reagere, i tilfælde af brand. Dette kan man lære mere om på et brandkursus, hvis du ønsker at have ekstra god brandsikring. Derudover er det vigtigt at kende den grundlæggende tommelfingerregel “red, alarmér, sluk”.

Hovedreglen er, at du først redder dem, der er i huset, ved at varsle om ildebrand. Hvis der er meget røg, er det vigtigt at hjælpe hinanden. Sørg for, at i har et mødested, hvor alle evakuerede mødes. Det gør det lettere at kontrollere, at alle kommer ud.

Det næste skridt er at underrette brandvæsnet. Hvis det er muligt, skal brandvæsnet kontaktes hurtigst muligt. Man kan have en, der er ansvarlig for at underrette brandvæsnet på 112, mens en anden sørger for, at alle i bygningen får besked.

Tredje skridt er at slukke branden. Husk at røgen der opstår under brand, kan være giftig. I visse tilfælde bør du lade professionelle tage sig af slukningsarbejdet.

Les mer: Passiv brandsikring 

Brandsikring kan redde liv

Uanset om du er virksomhedsejer eller en privat husejer, er det vigtigt at implementere de nødvendige foranstaltninger. Disse kan være foranstaltninger, der forhindrer brand, eller foranstaltninger, der giver øget sikkerhed, hvis der først skulle opstå brand.

Sørg for god brandbeskyttelse med brandisolering, sprinkleranlæg, ABDL, røgalarmer, nødudgange og korrekt brandisolering. Derudover er viden om førstehjælp og evakuering ekstremt vigtigt. Firesafe hjælper dig effektivt med brandsikring.