Totalleverandør Brandsikring

Passiv brandsikring

Passiv Brandsikring

Passiv brandsikring af installationsgennemføringer er den grundlæggende forudsætning for at forhindre røg- og brandspredning i brandklasificerede vægge og etageadskillelser. Passiv brandsikring er også beskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Korrekt passiv brandsikring er med til at redde menneskeliv og værdier. I Firesafe håndtere vi mange forskellige typer materialer inden for passiv brandsikring.

 

 

Brandbeskyttelse af beton

Løsninger til opgradering af betondæk Læs mere

Brandbeskyttelse af trapezplader

Tage/etagedæk af ståltrapezplader skal ofte klassificeres som bærende stålkonstruktioner med brandmodstandsklasse R30 eller R60. Læs mere

Brandkrav

For at sikre brandsikkerhed i alle byggerier, stiller bygningsreglementet en række krav om konstruktion og beskyttelse af de forskellige bygningsdele. Læs mere
brandsikkerhed

Har du styr på brandsikkerheden?

Selv små huller, kan skabe store brande. Læs mere

Brandfuge

Brandisolering er afgørende for at forhindre spredning af brand i en bygning. Med det rigtige valg af brandfuger kan du sikre dig, at brandmodstandsevnen i vægge og materialer ikke forringes. Læs mere

Brandmaling

Firesafe udfører alle former for arbejde inden for brandsikring og fugning, brandisolering af stål, brandmaling og andet bygningsarbejde relateret til brandsikring. Læs mere

Hvordan er lovgivningen i hht. produkter der bruges til brandtætning?

Lovgivning igennem tiden for produkter der bruges til brandtætning. Læs mere
Tlf: +45 46 78 68 50 info@firesafe.dk